Ciljevi

ECS-BRUSSELS pruža uslugu sveobuhvatnog praćenja evropskih pitanja, a na drugoj strani daje stručna znanja u području odnosa s državnim telima i poslovnim subjektima u svim zemljama regije koja su povezana sa stalnim razvojem političkih sistema.

U Brusselsu, gdje je i sedište ECS-BRUSSELS-a, naši se stručnjaci usmeravaju na pitanje funkcionalnih veza Evropske komisije, Evropskoga parlamenta i ostalih merodavnih institucija i organizacija. Zahvaljujući još davno uspostavljenim vezama s predstavnicima pojedinih država, interesnih grupa i pojedinih sektora, imamo važnu prednost kad je reč o realizaciji strateških ciljeva lobiranjem i umrežavanjem.

ECS-BRUSSELS pomaže u rešavanju mogućih problema koji su rezultat provedbe carinske unije, a uključuju pravo tržišnog takmičenja, pravo intelektualnog vlasništva, instrumente čija je svrha uklanjanje tehničkih i trgovinskih prepreka, olakšanje transfera tehnologija, a borbu protiv nelojalne konkurencije da bude efikasna. Surađujući blisko sa svojim klijentima, ECS-BRUSSELS im pomaže da oblikuju strateške planove kako bi u najvećoj mogućoj meri iskoristili finansijske prilike koje nudi Evropska unija, te pri tome koristi svoje saveznike i kontakte koje imaju među ljudima koje donose ključne odluke.

Pomažemo klijentima da razumeju na koji način deluje Evropska unija te koja su to pitanja koja utiču na njihovo poslovanje. Potom razvijamo strategije kojima će ostvariti ciljeve svojih politika.

ECS-BRUSSELS pomno prati razvoj političkih odnosa i zakonodavstva u svim ključnim sektorima. kako bi omogućio najbolju moguću provedbu prilagođavanju s ciljem integracije u Evropsku uniju.

S konzultantima u Brusselsu, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Skopju, Podgorici, Kijevu, Prištini i Tirani, ECS-BRUSSELS može ponuditi stručna znanja u području međunarodnoga poslovanja, zajedno sa saznanjima o lokalnoj birokraciji, čime može podupreti poslovne interese svojih klijenata u političkom i poslovnom ambijentu u ovoj regiji.

Države kandidatkinje za članstvo u EU, potencijalne države kandidatkinje i evropsko susedstvo u Istočnoj Evropi i dalje predstavljaju tržište koje se sve više širi i čija je budućnost u Evropi, a mi u tom prostoru svojim klijentima iz regije i iz Evrope nudimo jedinstvenu lepezu usluga koje se temelje na dobro poznavanju lokalnoga tržišta, merodavnoga zakonodavstva i načina na koji to tržište funkcioniše. Kontakti koje imamo u državnim telima i među državnim službenicima na visokim položajima u svim državama regije omogućavaju nam da pratimo i rešavamo čitav niz važnih slučajeva koji se odnose na ulaganja, trgovinu i usklađivanje sa zahtevima Evropske unije.