Ciljevi

ECS-BRUSSELS pruža uslugu sveobuhvatnog praćenja europskih pitanja, a na drugoj strani daje stručna znanja u području odnosa s državnim tijelima i poslovnim okruženjem u svim zemljama regije koja su povezana sa stalnim razvojem političkih sustava.

U Bruxellesu, gdje je i sjedište ECS-BRUSSELS-a, naši se stručnjaci usredotočuju na pitanje funkcionalnih veza Europske komisije, Europskoga parlamenta i ostalih mjerodavnih institucija i organizacija. Zahvaljujući još davno uspostavljenim vezama s predstavnicima pojedinih država, zainteresiranih skupina i pojedinih sektora, imamo važnu prednost kad je riječ o realizaciji strateških ciljeva lobiranjem i umrežavanjem.

ECS-BRUSSELS pomaže u rješavanju mogućih problema koji su rezultat provedbe carinske unije, a uključuju pravo tržišnog natjecanja, pravo intelektualnog vlasništva, instrumente čija je svrha uklanjanje tehničkih i trgovinskih prepreka, olakšanje transfera tehnologija, a borbu protiv nelojalne konkurencije učiniti efikasnom. Surađujući blisko sa svojim klijentima, ECS-BRUSSELS im pomaže da oblikuju strateške planove kako bi u najvećoj mogućoj mjeri iskoristili financijske prilike koje nudi Europska unija, te pri tome koristi svoje saveznike i kontakte koje imaju među osobama koje donose ključne odluke

Pomažemo klijentima da razumiju na koji način djeluje Europska unija te koja su to pitanja koja utječu na njihovo poslovanje. Potom razvijamo strategije kojima će ostvariti ciljeve svojih politika.

ECS-BRUSSELS pomno prati razvoj političkih odnosa i zakonodavstva u svim ključnim sektorima. kako bi omogućio najbolju moguću provedbu prilagodbi s ciljem integracije u Europsku uniju.

S konzultantima u Bruxellesu, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Skopju, Podgorici, Kijevu, Prištini i Tirani, ECS-BRUSSELS može ponuditi stručna znanja u području međunarodnoga poslovanja, zajedno sa spoznajama o lokalnoj birokraciji, čime može poduprijeti poslovne interese svojih klijenata u političkom i poslovnom okruženju u ovoj regiji.

Države kandidatkinje za članstvo u EU, potencijalne države kandidatkinje i europsko susjedstvo u Istočnoj Europi i dalje predstavljaju tržište koje se sve više širi i čija je budućnost u Europi, a mi u tom prostoru svojim klijentima iz regije i iz Europe nudimo jedinstvenu lepezu usluga koje se temelje na dobro poznavanju lokalnoga tržišta, mjerodavnoga zakonodavstva i načina na koji to tržište funkcionira. Kontakti koje imamo u državnim tijelima i među državnim službenicima na visokim položajima u svim državama regije omogućavaju nam da pratimo i rješavamo čitav niz važnih slučajeva koji se odnose na ulaganja, trgovinu i usklađivanje sa zahtjevima Europske unije.