Services

Незважаючи на різноманітні амбіції в кожній з країн регіону, пов’язаних з їхнім поступовим наближенням до Європейського союзу, всі країни мають прийняти велику кількість законів в рамках узгодження з правовими нормами Європейського союзу. Немає сумнівів, що зміни у законодавстві напряму впливають на ведення справ, адже викликають неймовірні зміни у економічній динаміці. Таким чином необхідно підготувати оцінку впливу такого розвитку, беручи до уваги як цей зовнішній фактор, так і внутрішній розвиток і характерні риси кожної окремої країни, за якими її вступ до ЄС відрізняється від попереднього етапу розширення. З просуванням переговорів і прийняттям все нових законів та їхнім впровадженням у правову систему окремої країни, очевиднішими стають зміни в економічному оточенні і все необхіднішою оцінка впливу наступних фаз інтеграційного процесу.

У процесі розробки оцінки впливу в першу чергу зосереджуємось на аналізі підготовки і переговорів у всіх секторах, з метою утвердження норм і правил, важливих для ділової спільноти, та з метою пов’язування окремих ділових секторів і можливих складнощів. В такий спосіб отримуємо область, в рамках якої ECS-BRUSSELS може визначити найбільш відповідний метод для встановлення оцінки впливу для кожного окремого сектору, тому що для кожного відповідного сектору необхідно оцінити вплив, використовуючи різні підходи. Після того, як ми оберемо відповідний метод, сама оцінка впливу проводиться окремо по секторах, включаючи в себе оцінку стану і очікуваних впливів та можливі заходи, які б стали на перешкоді негативним впливам і одночасно зробили можливим використання потенційних можливостей. Наприкінці результати такого аналізу видаються клієнту у легко зрозумілому форматі.

Ми спираємось на інтегроване лобіювання в ЄС, що означає включення трьох найважливіших інституцій ЄС у стратегічне планування. Таке планування також включає національні позиції кожної з країн-членів, відповідно і співпрацю з відповідними національними інституціями та партнерами.

Беручи до уваги регулятивні рамки і знаючи філософію функціонування систем та інституцій Європейського союзу, якісні кроки вперед дають нам можливість точного спрямування нашої діяльності, партнерські зв’язки та співпрацю із зацікавленими та професійними групами.

Мережування – це підтримка у формі налагоджування контактів з людьми, що приймають рішення в політиці, засобах масової інформації та цивільному суспільстві. Одночасно, ми надаємо поради щодо розширення і підтримки окремих мереж контактів.

Ми надаємо підтримку та поради з питань присутності в ЄС, з метою отримання найкращої можливої позиції по відношенню до інституцій ЄС. Це включає навчання службовців у сфері лобіювання в ЄС. Інституційна репрезентація є одним з важливих видів діяльності у Брюсселі, за допомогою якого ми безпосередньо долучаємо наших клієнтів до процесів мережування і лобіювання і готові надати всю потрібну інфраструктуру.

Під моніторингом розуміється постійне спостереження та дослідження розвитку, рішень, тем і програм у визначених сферах, які безпосередньо або опосередковано впливають на окрему організацію чи підприємство. Воно включає щоденну співпрацю із значимими професійними та зацікавленими групами, збір та обробку даних і документів, а також визначення інформаційних каналів і планів лобіювання. Шляхом розпізнання актуальних тем і питань на ранній стадії, система постійного моніторингу може послужити і як система раннього попередження, необхідна для реалізації стратегічного пристосування.

Політична та ділова розвідувальна робота є складовою нашої діяльності. Ми пропонуємо послугу, яка базується на гарній поінформованості, результатом чого є придатна для використання інформація та дані, пристосовані до кожного користувача. Зібрана ділова інформація є надзвичайно цінною і допомагає в управлінні діловими стратегіями, формуванні ключових повідомлень і визначенні кількісних та якісних заходів, які ціняться нашими клієнтами.

Стратегічне консультування надає аналіз актуального регулятивного, інституційного та ділового оточення, як і впливи окремих учасників та існуючих інтересів всередині Європейського союзу і його інституцій або інституцій у країнах регіону. Метою є визначення рамок, в межах яких, шляхом обміркування різних можливих рішень, можна буде вибрати найоптимальніше. Якісний рівень спілкування і узгодженість з компетентними партнерами та важливими джерелами інформації є передумовою для досягнення успіху у цій сфері.

Відносини з інвесторами, а саме якість спілкування з існуючими та потенційними власниками, стали важливим завданням для кожного правління.

Довгострокова перспектива і послідовність є ключовими моментами комунікації з фінансовими ринками. ECS-BRUSSELS з досвідченими працівниками в області фінансового консалтингу надає широкий перелік послуг від фінансової реструктурізації і приватно-громадського партнерства до дослідження ринку.

Послуга пошуку коштів не тільки охоплює використання передвступних і структурних фондів Європейського союзу, але й стеження за європейськими програмами та іншими можливостями фінансування. Ця послуга забезпечує підтримку під час сумісної роботи з людьми, які приймають рішення на ранніх етапах планування нових програм і законопроектів. Наша послуга пошуку коштів пропонує і допомогу під час пророблення пропозицій проектів, посередництво між різними факторами і потенційними партнерами, та допомагає у встановленні нових стратегічних відносин, що може включати й допомогу під час проведення переговорів про отримання коштів.

Заходи є ключовим елементом встановлення контактів з іншими організаціями та підприємствами. Вони є чудовою можливістю встановлення зв’язків та діалогу між людьми, що приймають рішення у політиці та економіці. Наша послуга включає до себе також підтримку під час планування та втілення в життя міжнародних заходів.

ECS-BRUSSELS пропонує адаптовані освітні програми, які збільшать рівень спроможності менеджерів та працівників окремих компаній і організацій, особливо в області європейських питань, ринкового і технологічного пристосування, а також підвищення ефективності і конкурентноспроможності.

Наші консультанти, які працюють з менеджерами, надають їм професійні знання, менторство, освіту та рекомендації. Програми підвищення продуктивності стосуються діяльності, метою якої є збільшення спроможності організації реалізувати свою місію або збільшення спроможності окремої людини визначити і реалізувати свої цілі чи ефективніше виконувати свою роботу. Коли йде мова про організації, підвищення продуктивності може стосуватись будь-якого виду їхньої діяльності: покращеного управління, керування, місії і стратегії, розвитку і втілення програми, пошуку коштів, партнерства і співпраці, оцінки, лобіювання і зміни політики, маркетингу, позіціонування, планування і т.д.

Дослідження і аналізи в області європейських питань і корпоративної стратегії проводяться по окремих темах, на підставі визначених проблем або стежучи за процесом прийняття рішення, в залежності від того, що є в даній ситуації найдоречнішим. Метою є отримання відповідних знань, які можливо буде використати пізніше у відповідний спосіб.

Усі економічні та політичні процеси в усіх країнах регіону беззаперечно пов’язані з динамікою розширення Європейського союзу в цілому. Підприємства та організації в будь-якій країні знайдуть свій інтерес у слідуванні одного з чотирьох ключових кроків у своїх відносинах з Європейським союзом:

  • привілейовані відносини з сусідніми державами ЄС
  • підготовка до членства
  • період вступу
  • період після вступу