Usluge

Unatoč različitim ambicijama u svakoj od država u regiji glede njihova postupnog približavanja Europskoj uniji, sve zemlje trebaju donijeti mnoštvo zakonskih propisa u sklopu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Nema sumnje da promjene u zakonodavnom okviru izravno utječu na poslovanje, budući da one izazivaju golemu preobrazbu u gospodarskoj dinamici. Stoga je potrebno pripremiti procjenu učinka takvoga razvoja, uzimajući u obzir taj vanjski čimbenik, kao i unutrašnji razvoj i obilježja svake pojedine zemlje po kojima se njezino pristupanje EU razlikuje od prethodnog kruga proširenja. Što pregovori više napreduju i što se više novih zakonskih propisa donosi i ugrađuje u pravni sustav pojedine zemlje, to su očiglednije i promjene gospodarskoga okruženja i sve je veća potreba za procjenom učinka narednih faza razvoja integracijskih procesa.

Prilikom izrade procjene učinka najprije se usredotočujemo na analizu priprema i pregovora u svim sektorima kako bismo utvrdili koje su to norme i propisi važni za poslovnu zajednicu i kako bismo povezali pojedine poslovne sektore i moguće poteškoće. Na taj način dobivamo okvir unutar kojega ECS-BRUSSELS može odrediti najprikladniju metodu za izradu procjene učinka za svaki pojedini sektor, budući da je za svaki odgovarajući sektor potrebno procijeniti učinak primjenom različitoga pristupa. Nakon što odaberemo odgovarajuću metodu, sama procjena učinka provodi se po pojedinim sektorima, a uključuje procjenu stanja i očekivanih učinaka, moguće mjere koje bi spriječile štetne učinke i istodobno omogućile iskorištavanje potencijalnih prilika. Na kraju se rezultati takve analize isporučuju korisniku u lako razumljivom formatu.

Oslanjamo se na integrirano lobiranje u EU, što znači da se tri najvažnije institucije EU uključuju u strateško planiranje. Takvo planiranje uključuje i nacionalne stavove svake od država članica, odnosno saradnja sa odgovarajućim nacionalnim institucijama i partnerima.

Uvažavajući regulativni okvir i poznajući filozofiju funkcionisanja sustava i institucija Evropske unije, kvalitativne iskorake omogućuju nam precizno usmeravanje našeg djelovanja, partnerske veze i saradnja sa interesnim i stručnim grupama.

Umrežavanje je podrška u obliku uspostave kontakata s osobama koji donose odluke u politici, medijima i civilnom društvu. Uz to, pružamo i savjete o širenju i održavanju pojedinih mreža kontakata.

Pružamo potporu i savjete u pogledu nazočnosti u EU, a sa ciljem stjecaja najboljeg mogućeg položaja u odnosu na institucije EU. To uključuje izobrazbu službenika u području lobiranja u EU. Institucionalno zastupanje je jedna od važnih aktivnosti u Brusselsu kojima naše klijente direktno uključujemo u procese umrežavanja i lobiranja, a spremni smo pružiti svu potrebnu infrastrukturu.

Praćenje podrazumijeva stalno posmatranje i istraživanje razvoja, odluka, tema i programa na određenim područjima koji direktno ili indirektno utiču na pojedinu organizaciju ili preduzeće. Ono uključuje dnevnu saradnju sa relevantnim stručnim i interesnim grupama, prikupljanje i obradu podataka i dokumenata, kao i određivanje komunikacijskih kanala i planova lobiranja. Putem prepoznavanja aktualnih tema i pitanja u ranoj fazi, sistem stalnoga praćenja može poslužiti i kao sistem ranoga upozoravanja neophodan za provođenje strateških prilagodbi.

Politički i poslovni obaveštajni rad sastavni je deo naše delatnosti. Nudimo uslugu koja se temelji na dobroj informisanosti što rezultira vrlo upotrebljivim nalazima i informacijama prilagođenim svakom korisniku. Prikupljene poslovne informacije od neprocenjive su vrijednosti i pomažu u upravljanju poslovnim strategijama, oblikovanju ključnih poruka i određivanju kvantitativnih i kvalitativnih mjera koje naši klijenti cene.

Strateško savetovanje pruža analizu aktualnog regulatornog, institucionalnog i poslovnog okruženja, te učinke pojedinih učesnika i postojećih interesa unutar Evropske unije i njezinih institucija ili institucija u zemljama regije. Cilj je određivanje raspona unutar kojega se kroz osmišljavanje različitih mogućih odluka može izabrati optimalno rešenje. Dobar nivo komunikacije i koordinacije s kompetentnim partnerima i važnim izvorima informacija preduvjet je za postizanje uspeha na ovom području.

Odnosi s ulagačima, odnosno kvaliteta komuniciranja s postojećim i potencijalnim vlasnicima, postali su važnom zadaćom za svaku upravu.

Dugoročna perspektiva i doslednost ključni su elementi komunikacije s financijskim tržištima. ECS-BRUSSELS sa iskusnim saradnicima na području financijskog savjetovanja daje široku lepezu usluga od financijskog restrukturiranja i privatno javnog partnerstva do istraživanja tržišta.

Usluga pribavljanja sredstava obuhvaća korišćenje predpristupnih i strukturnih fondova Evropske unije, ali i praćenje evropskih programa i drugih mogućnosti za financiranje. Ova usluga osigurava i podršku tokom zajedničkoga rada s ljudima koji donose odluke u ranim fazama planiranja novih programa i zakonodavnih procesa. Uz to, naša usluga pribavljanja sredstava nudi pomoć u obradi projektnih prijedloga, posredovanje između različitih faktora i potencijalnih partnera i pomaže u uspostavi novih strateških odnosa što se može proširiti i na potporu tokom provedbe pregovora o preuzimanju.

Manifestacije su ključni element za uspostavu poznanstva s drugim organizacijama i preduzećima. One su izvrsna prilika za uspostavu kontakata i dijaloga s osobama koje donose odluke u politici i privredi. Naša usluga uključuje i pomoć i podršku u planiranju i provedbu procesa međunarodnih manifestacija.

ECS-Brussels pruža prilagođene programe izobrazbe koji će povećati nivo sposobnosti menadžera i službenika u pojedinim tvrtkama i organizacijama posebno na području evropskih pitanja, tržišnih i tehnoloških prilagođavanja i podizanju efikasnosti i konkurentnosti.

Naši konzultanti koji rade s menadžerima pružaju im stručna znanja, mentorski rad, izobrazbu i preporuke. Programi izgradnje kapaciteta odnose se na aktivnosti čiji je cilj poboljšanje sposobnosti organizacije da ostvari svoju misiju ili povećanje sposobnosti neke osobe da definiše i ostvari svoje ciljeve ili da svoj posao radi efikasnije. Kad je riječ o organizacijama, izgradnja kapaciteta može se odnositi na gotovo bilo koji vid njihova delovanja: poboljšano upravljanje, vodstvo, misiju i strategiju, razvoj i provedbu programa, prikupljanje sredstava, partnerstvo i suradnju, procjenu, lobiranje i promenu politike, marketing, pozicionisanje, planiranje itd.

Istraživanja i analize u području evropskih pitanja i korporativne strategije provode se po pojedinim temama, temeljom određenih problema, ili prateći postupak donošenja odluka, ovisno o tomu što je u danoj situaciji najprikladnije. Cilj je stvoriti odgovarajuća saznanja koje će se potom moći na odgovarajući način iskoristiti.

Svi privredni i politički procesi u svim zemljama regije neosporno su povezani s dinamikom proširenja Evropske unije u cjelini. Preduzeća i organizacije u bilo kojoj zemlji regije pronaći će svoj interes u praćenju jednog od četiri ključna koraka u svojim odnosima prema Evropskoj uniji:

  • povlašteni odnos sa susjednim državama EU-a
  • priprema za članstvo
  • razdoblje pristupanja
  • razdoblje poslije pristupanja